Tập 117/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 4/4 HQ Năm Sau Con Lại Về

Năm Sau Con Lại Về (2014)

Tập 5/5 HD Tráo Ông Thổ Địa

Tráo Ông Thổ Địa (6)

Tập 5/5 HD  Bác Ba Phi Kén Dâu

Bác Ba Phi Kén Dâu (6)

Tập 24/24 HQ-Vietsub  Gặp Anh Gặp Được Chân Tình

Gặp Anh Gặp Được Chân Tình Go, Single lady (2014)

Tập 20/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 38/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 19/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 12/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 16/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 15/15 HQ Báu Vật Ngày Xuân

Báu Vật Ngày Xuân (6)

Tập 19/19 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 105/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 15/35 HD-FFVN Liên Minh Phá Án

Liên Minh Phá Án 新神探联盟,New Detective (2013)

Tập 19/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 46/46 HD-Vietsub Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc Lady And The Liar (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2013)

Tập 10/16 HD-Vietsub Siêu Điệp Viên

Siêu Điệp Viên 스파이,Spy KBS (2014)

Tập 14/20 HD-Vietsub Tìm Lại Chính Mình MBC

Tìm Lại Chính Mình MBC 킬미힐미, Kill Me Heal Me (2014)

Tập 105/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 15/35 HD-FFVN Liên Minh Phá Án

Liên Minh Phá Án 新神探联盟,New Detective (2014)

Tập 19/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 46/46 HD-Vietsub Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc Lady And The Liar (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2014)

Tập 17/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2014)

Tập 34/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2014)

Tập 13/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 11/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2013)

Tập 13/15 HQ Báu Vật Ngày Xuân

Báu Vật Ngày Xuân (2013)

Tập 10/16 HD-Vietsub Siêu Điệp Viên

Siêu Điệp Viên 스파이,Spy KBS (2013)

Tập 19/19 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2012)

Tập 14/20 HD-Vietsub Tìm Lại Chính Mình MBC

Tìm Lại Chính Mình MBC 킬미힐미, Kill Me Heal Me (2012)

Tập 10/20 HD-Vietsub Bởi Vì Yêu Anh

Bởi Vì Yêu Anh 지킬과 나,Jekyll And Me (2014)

Tập 10/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2012)

Tập 30/44 HD-USLT Ngự Tiền Tứ Bảo 2004

Ngự Tiền Tứ Bảo 2004 御前四宝,Shunzhi Emperor (2012)

Tập 30/30 DVD RIP Tình Cù Lần

Tình Cù Lần (2014)

Tập 117/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2011)

Tập 57/57 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2010)