Tập 27/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée

Tập 1/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (6)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity

Tập 30/40 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (6)

Tập 16/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (6)

Tập 39/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (6)

Tập 4/12 HD-Vietsub Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ

Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ 별난 며느리,The Virtual Bride (6)

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (6)

Tập 10/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (6)

Tập 33/33 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女

Tập 22/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2014)

Tập 2/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 14/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 56/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 12/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 341/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 30/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 18/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2013)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (6)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (6)

Tập 27/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée

Tập 1/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2014)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity

Tập 30/40 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2014)

Tập 16/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2014)

Tập 39/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2014)

Tập 4/12 HD-Vietsub Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ

Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ 별난 며느리,The Virtual Bride (2014)

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (2014)

Tập 33/33 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女

Tập 22/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2013)

Tập 2/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2013)

Tập 14/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2012)

Tập 56/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2012)

Tập 12/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 341/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2012)

Tập 30/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 18/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2013)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2011)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2010)