Tập 8/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker

Tập 13/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (6)

Tập 8/20 HD-USLT  Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB

Tập 25/25 HD-USLT Gian Nan Đường Luật

Gian Nan Đường Luật Raising The Bar (6)

Tập 15/15 HD-USLT Thần Linh Hộ Mệnh

Thần Linh Hộ Mệnh My Spiritual Ex-Lover (6)

Tập 15/28 HD-FFVN Thử Thách Nghiệt Ngã

Thử Thách Nghiệt Ngã Wild Pigeon (2013)

Tập 38/38 HD-LT Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ

Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ 衛子夫,The Virtuous Queen of Han (2014)

Tập 20/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (6)

Tập 3/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 12/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 27/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (6)

Tập 36/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (6)

Tập 21/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 71/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 50/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 25/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 80/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 43/86 HD-LT Tình Yêu Định Mệnh

Tình Yêu Định Mệnh 爱情自有天意,Love Destiny (2014)

Tập 8/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker

Tập 13/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2014)

Tập 8/20 HD-USLT  Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB

Tập 25/25 HD-USLT Gian Nan Đường Luật

Gian Nan Đường Luật Raising The Bar (2014)

Tập 15/15 HD-USLT Thần Linh Hộ Mệnh

Thần Linh Hộ Mệnh My Spiritual Ex-Lover (2014)

Tập 15/28 HD-FFVN Thử Thách Nghiệt Ngã

Thử Thách Nghiệt Ngã Wild Pigeon (2014)

Tập 38/38 HD-LT Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ

Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ 衛子夫,The Virtuous Queen of Han (2014)

Tập 20/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2014)

Tập 12/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2013)

Tập 27/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2012)

Tập 36/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2012)

Tập 21/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 71/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2012)

Tập 50/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2012)

Tập 25/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 80/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2011)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)