Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 12/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 90/120 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2014)

Tập 16/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 10/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2014)

Tập 34/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 23/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 31/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 9/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 3/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 11/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 8/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 30/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 25/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 4/37 HD Mưa Bóng Mây

Mưa Bóng Mây Mua Bong May (2014)

Tập 2/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 2/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2014)

Tập 2/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2014)

Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 12/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2013)

Tập 90/120 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2013)

Tập 16/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2013)

Tập 10/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2012)

Tập 34/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2012)

Tập 23/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 31/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2012)

Tập 9/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2012)

Tập 3/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2011)

Tập 11/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2010)

Tập 8/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 30/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2012)

Tập 25/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 4/37 HD Mưa Bóng Mây

Mưa Bóng Mây Mua Bong May (2011)

Tập 2/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2012)

Tập 2/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2012)

Tập 2/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2012)