Tập 2/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules

Tập 15/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2010)

Tập 34/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 2/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (6)

Tập 10/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (6)

Tập 4/12 HD-Vietsub Hậu Trường Giải Trí

Hậu Trường Giải Trí 프로듀사,Producer (6)

Tập 17/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (6)

Tập 12/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (6)

Tập 27/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (6)

Tập 4/16 HD-Vietsub Hội Bạn Gái Cũ

Hội Bạn Gái Cũ 구여친클럽, Ex-Girlfriend Club

Tập 18/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 11/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (6)

Tập 9/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (6)

Tập 6/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 13/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Tập 29/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (6)

Tập 37/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 88/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 159/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 2/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules

Tập 15/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2014)

Tập 34/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 2/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2014)

Tập 4/12 HD-Vietsub Hậu Trường Giải Trí

Hậu Trường Giải Trí 프로듀사,Producer (2014)

Tập 17/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2014)

Tập 12/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2014)

Tập 27/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2014)

Tập 4/16 HD-Vietsub Hội Bạn Gái Cũ

Hội Bạn Gái Cũ 구여친클럽, Ex-Girlfriend Club

Tập 18/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 11/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2013)

Tập 9/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2012)

Tập 6/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2012)

Tập 13/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Tập 29/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2012)

Tập 37/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2012)

Tập 88/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 22/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2011)

Tập 159/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)