Tập 16/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 1/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (6)

Tập 1/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走

Tập 29/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (6)

Tập 25/54 HD-LT Lấp Lánh Ước Mơ

Lấp Lánh Ước Mơ The Diamond's Dream (2014)

Tập 3/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 26/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2013)

Tập 9/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (6)

Tập 36/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (6)

Tập 3/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 16/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 58/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 14/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 346/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 25/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng

Tập 34/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (6)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (6)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (6)

Tập 16/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 1/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2014)

Tập 1/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走

Tập 29/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2014)

Tập 25/54 HD-LT Lấp Lánh Ước Mơ

Lấp Lánh Ước Mơ The Diamond's Dream (2014)

Tập 3/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2014)

Tập 26/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2014)

Tập 9/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2014)

Tập 36/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2014)

Tập 3/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 16/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2013)

Tập 58/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2013)

Tập 14/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2012)

Tập 346/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2012)

Tập 25/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng

Tập 34/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2012)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2011)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2010)