Tập 22/22 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 12/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (6)

Tập 17/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 10/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (6)

Tập 28/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (6)

Tập 157/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 36/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 5/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 87/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 22/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 32/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (6)

Tập 12/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 5/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2010)

Tập 34/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 30/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2013)

Tập 40/44 HD-Vietsub+TM Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (6)

Tập 35/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate

Tập 34/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 2/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (6)

Tập 22/22 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 12/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2014)

Tập 17/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 10/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2014)

Tập 28/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2014)

Tập 157/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2014)

Tập 36/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2014)

Tập 21/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2014)

Tập 5/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 87/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 22/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 32/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2013)

Tập 12/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2012)

Tập 5/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2012)

Tập 34/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 30/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2012)

Tập 40/44 HD-Vietsub+TM Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2012)

Tập 35/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate

Tập 34/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2011)

Tập 2/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2010)