Tập 13/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar

Tập 30/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 24/69 HD-VNLT Tình Trung Nhạc Phi

Tình Trung Nhạc Phi The Patriot Yue Fei (2012)

Tập 8/20 HD-USLT Quan Trường Hiểm Hóc

Quan Trường Hiểm Hóc Hoan Hai Ky Quan,Noblesse Oblige (2014)

Tập 596/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)

Tập 44/44 HD-USLT Ngự Tiền Tứ Bảo 2004

Ngự Tiền Tứ Bảo 2004 御前四宝,Shunzhi Emperor (2010)

Tập 5/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 130/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 5/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 22/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 42/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 48/48 HD-FFVN Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ

Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ 花木兰传奇 - Legend Of Hua Mulan (2012)

Tập 21/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 20/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 18/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 18/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 10/20 HD-USLT Bắt Cóc Liên Hoàn

Bắt Cóc Liên Hoàn Bat Quai Than Tham ,Officer Geomancer (2014)

Tập 9/15 HQ-EngSub My Spiritual Ex-Lover

My Spiritual Ex-Lover 倩女喜相逢,Qin nui hei shern fung (2014)

Tập 19/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 126/126 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 13/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar

Tập 30/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 24/69 HD-VNLT Tình Trung Nhạc Phi

Tình Trung Nhạc Phi The Patriot Yue Fei (2014)

Tập 8/20 HD-USLT Quan Trường Hiểm Hóc

Quan Trường Hiểm Hóc Hoan Hai Ky Quan,Noblesse Oblige (2014)

Tập 596/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)

Tập 44/44 HD-USLT Ngự Tiền Tứ Bảo 2004

Ngự Tiền Tứ Bảo 2004 御前四宝,Shunzhi Emperor (2014)

Tập 5/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2014)

Tập 130/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2014)

Tập 5/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 22/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2013)

Tập 42/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2013)

Tập 48/48 HD-FFVN Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ

Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ 花木兰传奇 - Legend Of Hua Mulan (2013)

Tập 21/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2012)

Tập 20/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2012)

Tập 18/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 18/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2012)

Tập 10/20 HD-USLT Bắt Cóc Liên Hoàn

Bắt Cóc Liên Hoàn Bat Quai Than Tham ,Officer Geomancer (2012)

Tập 9/15 HQ-EngSub My Spiritual Ex-Lover

My Spiritual Ex-Lover 倩女喜相逢,Qin nui hei shern fung (2014)

Tập 19/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2011)

Tập 126/126 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2010)