Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason

Tập 1/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves

Tập 30/30 DVDRIP-USLT Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng The battlefield, Sở Hà Hán Giới

Tập 22/22 HD-USLT Duyên Tình Phương Xa

Duyên Tình Phương Xa 單戀雙城 - Outbound Love (2014)

Tập 28/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity

Tập 20/20 DVDRIP-USLT Bắc Đẩu Song Hùng

Bắc Đẩu Song Hùng Angels And Devils (2010)

Tập 30/30 HQ-USLT Truy Nhật Hào Hùng

Truy Nhật Hào Hùng The Edge Of Righteousness (2010)

Tập 32/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny

Tập 30/30 Giây Phút Truy Án - Split Second  30/30 USLT

Giây Phút Truy Án - Split Second 30/30 USLT

Tập 20/20 Cuộc Đời Diễn Viên - Fron Act To Act  20/20 DVD RIP USLT

Cuộc Đời Diễn Viên - Fron Act To Act 20/20 DVD RIP USLT

Tập 22/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years

Tập 25/25 HQ-USLT Mạng Lưới Tuyệt Vọng

Mạng Lưới Tuyệt Vọng On The Edge (2010)

Tập 20/20 HQ-USLT Hoàng Phổ Khuynh Tình

Hoàng Phổ Khuynh Tình Mối Tình Thượng Hải,Remembrance

Tập 30/30 HQ-LT Nhân Vật Phong Vân 1992

Nhân Vật Phong Vân 1992 The Key Man (2010)

Tập 30/30 HQ-USLT Nhân Vật Phong Vân

Nhân Vật Phong Vân The Key Man (2010)

Tập 20/20 HQ-USLT Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh The Mystery Of The Condor Heroes (2010)