Phim Kinh dị

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-VNLT Bác Sĩ Ma Khát Máu

Bác Sĩ Ma Khát Máu 블러드,Blood

Tập 9/9 HD-VNLT Thế Kỷ Kinh Dị

Thế Kỷ Kinh Dị 驚異世紀,Karma

Tập 18/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bác Sĩ Ma Cà Rồng 블러드,Blood

Tập 10/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2014)

Tập 11/11 HD-VNLT Kẻ Xấu

Kẻ Xấu 나쁜 녀석들,Bad Guys (2014)

Tập 17/17 HD-FFVN Cảnh Giới Tuyến

Cảnh Giới Tuyến 警界線 ,The Borderline (2014)

Tập 16/16 16/16 HDTV USLT 3 Ngày Săn Lùng - Three Days SBS 2014 16/16 HDTV USLT

3 Ngày Săn Lùng - Three Days SBS 2014 16/16 HDTV USLT 쓰리데이즈 - Three Days (2014)

Tập 31/31 31/31 Con Gái Vị Thẩm Phán PhimVN 2014 31/31

Con Gái Vị Thẩm Phán PhimVN 2014 31/31 Con Gái Vị Thẩm Phán (2014)

Tập 16/16 16/16 HD720p LT Mặt Trời Hoàn Hảo - Full Sun KBS 2014 16/16 HD720p LT

Mặt Trời Hoàn Hảo - Full Sun KBS 2014 16/16 HD720p LT 태양은 가득히 - Beyond the Clouds (2014)

10/10 LT Thám Tử Ngoại Cảm

Thám Tử Ngoại Cảm The Ghost-Seeing Detective Cheo Yong 2014 (2014)

Tập 17/17 17/17 HD720p USLT Bóng Che Cuộc Đời - Masters Sun SBS 2013 17/17 HD720p USLT

Bóng Che Cuộc Đời - Masters Sun SBS 2013 17/17 HD720p USLT 주군의 태양 - Masters Sun (2013)

Tập 20/20 20/20 HDTV FFVN Âm Mưu Athena - Athena: Goddess of War SBS 2011 20/20 HDTV FFVN

Âm Mưu Athena - Athena: Goddess of War SBS 2011 20/20 HDTV FFVN 아테나: 전쟁의 여신 - Athena: Goddess of War (2011)

Tập 17/17 17/17 HDTV FFVN Mặt Trời Của Chàng Joo - Master's Sun SBS 2013 17/17 HDTV FFVN

Mặt Trời Của Chàng Joo - Master's Sun SBS 2013 17/17 HDTV FFVN 주군의 태양 - Master's Sun (2013)

17/17 Vietsub Mặt Trời Của Chàng Joo

Mặt Trời Của Chàng Joo Masters Sun SBS 2013 (2013)

  • 1