Phim Thần thoại

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 346/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 40/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung

Tập 50/50 HD-USLT Thần Thoại

Thần Thoại The Myth (2010)

Tập 39/39 HD-TM Liêu Trai Tân Biên

Liêu Trai Tân Biên 聊斋新编,Ghost Stories 4

Tập 24/24 HD-USLT Bức Màn Đen Tối

Bức Màn Đen Tối Secret Door SBS (2014)

Tập 96/96 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 21/21 HD-Vietsub Mỹ Nữ Tái Sinh

Mỹ Nữ Tái Sinh Birth of a Beauty SBS (2014)

Tập 45/45 HD-USLT Nữ Tướng Bắc Tề

Nữ Tướng Bắc Tề Luc Linh Truyen Ky ,Female Prime Minister (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT Cánh Cửa Bí Mật

Cánh Cửa Bí Mật Secret Door (2014)

Tập 52/52 HD Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Legend of the Ancient Sword 2014 52/52 HD720p LT

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Legend of the Ancient Sword 2014 52/52 HD720p LT 古剑奇谭 - Legend of the Ancient Sword (2014)

Tập 35/35 35/35 HD720p Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God of Medicine 2014 35/35 HD720p TM

Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God of Medicine 2014 35/35 HD720p TM 神医大道 公前传 - New Legend God of Medicine (2014)

Tập 52/52 52/52 HD720p Vietsub Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Legend of the Ancient Sword 2014 52/52 HD720p Vietsub

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Legend of the Ancient Sword 2014 52/52 HD720p Vietsub 古剑奇谭 - Legend of the Ancient Sword (2014)

Tập 127/168 127/168 VNLT Thổ Địa Truyền Kỳ - Legendary God Of Earth 2001 127/168 VNLT

Thổ Địa Truyền Kỳ - Legendary God Of Earth 2001 127/168 VNLT Legendary God Of Earth

Tập 360/360 360/360 VNLT Hoài Ngọc Truyền Kỳ - The Legendary of Matsu 2008 360/360 VNLT

Hoài Ngọc Truyền Kỳ - The Legendary of Matsu 2008 360/360 VNLT The Legendary of Matsu

Tập 30/30 30/30 FFVN  Kiếm Thần - The God of Sword 30/30 FFVN

Kiếm Thần - The God of Sword 30/30 FFVN 天劍群俠 - The God of Sword

20/20 FFVN Tiền Thế Oan Gia

Tiền Thế Oan Gia The Trail Of Love 1995

Tập 36/36 36/36 HD720p FFVN Truyện Tìm Thần - Sou Shen Ji 2013 36/36 HD720p FFVN

Truyện Tìm Thần - Sou Shen Ji 2013 36/36 HD720p FFVN 搜神记 - Sou Shen Ji (2012)

91/91 TM Thiên Thiên Hữu Hỉ- A Happy Life 2013 91/91  TM

Thiên Thiên Hữu Hỉ- A Happy Life 2013 91/91 TM A Happy Life (2013)

Tập 20/20 20/20 HD720p FFVN Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN

Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN 師父‧明白了 - Karma Rider (2013)

  • 1